FOR RECYCLING

Secondary materials

Each year, we sort and provide approximately 12,500 tons of secondary raw materials for recycling, suitable for further use. New products are made from the plastic, glass, paper, cardboard, and metal packaging we collect.

3 400 t

of plastic

4 300 t

of glass

2 500 t

of paper

2 400 t

of metal

FOR INDUSTRY

SRF product

We became the first company in Lithuania to receive the “Bureau Veritas” certification for producing SRF products. We meet all the required standards and produce SRF products suitable for industrial use from household and industrial waste that can no longer be recycled. We invested EUR 2 million in production equipment and certification.

We can produce approximately 80,000 tons of SRF products per year. These products can be widely used in industry, replacing fossil fuels and coal. A part of mixed municipal waste from residents is already becoming part of cement – we supply SRF products to AB “Akmenes Cementas.”

Part of this SRF fuel consists of paper, wood, and textiles—biological materials formed from carbon dioxide during photosynthesis. As a result, the carbon dioxide released during SRF combustion has a smaller impact on the carbon balance in nature and contributes less to the greenhouse effect.
Gintaras Denafas
Professor of the Faculty of Chemical Technology at Kaunas University of Technology

PRODUCTION OF SRF PRODUCT

Learn how waste becomes cement!

FOR INDUSTRY AND FARM

Food waste

We collect, sort, and process food waste from residents in the Vilnius region. Annually, we can handle about 40,000 tons of food waste, which we process using innovative houseflies larvae technology developed by the Dutch company “Amusca.” We invested EUR 1 million in this technology. We are one of the first factories in the world to implement this innovation for managing food waste from residents.

Food waste, disposed of in special orange bags and later placed in mixed municipal waste containers, reaches our factory, where the bags are separated from the general waste stream.
A special device shreds the bags containing food waste, and the resulting mass is mixed with water. Plastics rise to the top and are extracted from the mixture using air suction. Glass shards, small stones, or bits of metal settle to the bottom of the mixture and are also separated. In the middle layer, only a highly liquid organic mass with 99% purity remains.
Further food processing in our factory is managed by insects. The technology uses larvae of houseflies (Musca Domestica), which are natural decomposers and can consume almost all organic matter. They are fed with organic matter obtained from food waste.
Protein products made from larvae can be used in the production of dyes, solvents, adhesives, replacing petroleum-based products. Oils can also be produced from larvae, used as biofuels, and replacing fossil fuels. Larval waste contains many valuable nutrients: nitrogen, phosphorus, potassium, which can be used as fertilizers in agriculture.

Maisto atliekos, kurios išmetamos į specialius oranžinės spalvos maišelius ir vėliau į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, pasiekia mūsų gamyklą, kur maišeliai yra atskiriami nuo bendro atliekų srauto.

Specialus įrenginys maišelius su maisto atliekomis sutrina, o gautą masę sumaišo su vandeniu. Plastikai iškyla į viršų ir oro sūkuriu yra ištraukiami iš masės. Stiklo šukės, smulkūs akmenukai ar metaliukai nusėda į masės dugną ir taip pat yra atskiriami. Viduriniame sluoksnyje lieka tik labai skysta 99% švarumo organinė masė.

Tolimesniu maisto apdorojimu mūsų gamykloje rūpinasi vabzdžiai. Technologijoje pasitelkiamos naminių musių (Musca Domestica) lervos, kurios yra natūralios skaidytojos ir gali vartoti beveik visas organines medžiagas. Jo maitinamos iš maisto atliekų gauta organine mase.

Iš lervų pagaminti baltyminiai produktai gali būti panaudojami dažų, skiediklių, klijų gamyboje ir pakeisti naftos produktus. Iš lervų taip pat gali būti gaminami aliejai, kurie naudojami kaip biokuras ir pakeičia iškastinius degalus. Lervų atliekose lieka daug naudingų medžiagų: azoto, fosforo, kalio, kurios gali būti naudojamos kaip trąšos žemės ūkyje.

WHAT TO THROW IN THE ORANGE BAG

Take care of food for housefly larvae responsibly!

We remind you that the following can be thrown into the orange bags for food waste:

Ką mesti į oranž maišelius - pakeisti konteinerius
Screenshot